Subvenció de la Diputació de Lleida - Pla Especial de Cooperació Comarcal per a l'assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals (SAT)

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, ha rebut una subvenció de la Diputació de LLeida per import de: 124.350 € del Pla Especial de Cooperació Comarcal per a l'assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals (SAT).

Compartir contingut